Klub powstał z inicjatywy Mariana Tarasiuka SP7CED w 1979 roku i uzyskał znak wywoławczy SP7PFD. Zajmował dwa pomieszczenia w piwnicy budynku biurowca Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zaczynaliśmy pracę na sprzęcie amatorskiej konstrukcji. Kolega Edward Wojtkowiak SP7EUM podarował własny nadajnik. W lutym 1980 roku zorganizowano kurs, który 25 czerwca zakończył się państwowym egzaminem. Wielu kolegów otrzymało licencje nadawcze. Kilku z nich Krzysiek SP7MFR, Janusz SP7MFY, Krzysiek SP7MFQ, Andrzej SP7MOW do dziś aktywnie uczestniczy w życiu klubu. Jesienią 1980 roku otrzymaliśmy z ZOW PZK w Kielcach radiostację 10RT, którą przystosowaliśmy do pracy telegraficznej w pasmach 3,5 i 7 MHz. Kolejnym krokiem było wykonanie wzbudnicy fazowej SSB, co umożliwiło nam prowadzenie łączności fonicznych w paśmie 3,5 MHz. Tę dobrze rozwijającą się działalność przerwał niestety stan wojenny. W kwietniu 1983 roku kierownikiem został Krzysztof Janos SP7MFQ. Po odebraniu sprzętu z depozytu powróciliśmy na pasma krótkofalowe. We wzmacniaczu mocy wykonaliśmy transwerter na lampach ECH81 i EF95 pozwalający na pracę telegraficzną w paśmie 14 MHz. W 1985 roku klub wzbogacił się o radiotelefon UKF FM-325 pochodzący z demobilu, który przestroiliśmy na częstotliwość 145,550 MHz. Następne urządzenie typu R-2432, wyposażyliśmy w układy syntezera częstotliwości (na układach TTL), uzyskując możliwość nadawania i odbioru w wielu kanałach pasma 144 MHz. Kolejne radiotelefony używane w klubie do chwili obecnej to trzykanałowa samoróbka wykonana z płytek od R-2432 w panelu odbiornika dodatkowego radmorowskiej centrali radiowej, Radmor R-2433 i ICOM IC-2725E.

W 1986 roku przenieśliśmy się do pięknych pomieszczeń w wieżowcu na Oś. Majówka. Klub wznowił aktywną działalność na falach eteru. W związku z doskonałymi warunkami UKF-owymi (11-te piętro najwyżej położonego wieżowca w mieście) przeprowadzaliśmy wiele łączności oraz braliśmy udział w zawodach w paśmie 144 MHz. Rok 1990 to pierwszy wyjazd i praca radiostacji okolicznościowej podczas uroczystości kombatanckich AK na Wykusie pod znakiem specjalnym SP0AK (stacja polska Armii Krajowej). W tym czasie było to ewenementem. Przeprowadzono setki łączności potwierdzone specjalną skromną kartą QSL. Otrzymaliśmy wiele listów z całej Polski od kombatantów łącznościowców z AK z podziękowaniami za wspaniałą inicjatywę. Sprzęt używany na wyprawie to radiostacja wg. SP5WW - Stanisława SP7CXV i agregat prądotwórczy PAB2 Ryśka SP7CKW oraz pomoc techniczna i operatorska Kazia SP7CKT, Józefa SP7CKU, Edwarda SP7EUM, Andrzeja SP7EUO, Janka SP7FAJ, Krzyśka SP7MFR, Janusza SP7MFY, Krzyśka SP7MFQ oraz Przemka SP7WOP. Od tej chwili na Wykus klub wyjeżdża co roku.

Kolejne lata to zmiana lokalizacji na coraz mniejsze. Zmienił się też kierownik, został nim wybrany Edward Wojtkowiak SP7EUM. W 1992 roku zostaje zakupiona z własnych składek klubowych fabryczna radiostacja typu TS-510. W styczniu 1997 roku dzięki sprzętowej i logistycznej pomocy kolegów z Kielc i Radomia w klubie powstał węzeł Packet Radio łączący węzły w Radomiu SR7BBS i w Kielcach SR7BKI. Ponieważ ukształtowanie terenu i odległość pomiędzy Kielcami i Radomiem nie pozwalała na uruchomienie bezpośredniego linku na 70 cm w naszym pomieszczeniu usytuowano radiotelefony: ZEW na linku Starachowice-Kielce, FM-3001 na linku Starachowice-Radom, komputer PC 286 16MHz 1Mb RAM oraz trzy modemy Baycom. Dla zapewnienia łączności lokalnym użytkownikom uruchomiliśmy w kanale P0 na częstotliwości 144.850 MHz radiotelefon R-4437 o mocy 0,5W z anteną GP. Anteny na 70 cm wykonane przez Sławka SP7MGD zainstalował Przemek SP7WOP. Początkowo węzeł używał znaku SP7PFD a od czerwca 1998 roku SR7DST. Administracją i stroną techniczną zajmował się Krzysztof SP7MFR. Przez wszystkie lata działania węzła dokonywano modernizacji urządzeń radiowych, komputerów oraz oprogramowania. Kolega Rysiek SP7EXY zorganizował 4 radiotelefony Alinco DJ-382, które po przestrojeniu na pasmo 70 cm przez Krzysztofa SP7MFR zainstalowano na linkach w Kielcach, Starachowicach i Radomiu. W klubie wymieniliśmy radiotelefon kanału lokalnego na R-2434 pracujący z mocą 2W i umożliwiający zdalny reset węzła poprzez układy selektywnego wywołania. W 2003 roku przeprowadziliśmy testy pracy linku Starachowice-Kielce z prędkością 2400bd w oparciu o kartę USCC i modemy Manchester. Niestety, wyładowania atmosferyczne uszkodziły kartę i linki do końca działały z prędkością 1200bd. W maju 2008 roku po wieloletniej pracy w związku z awarią połączenia w Radomiu, brakiem linku axip w Kielcach, kolejną zmianą lokalizacji klubu oraz łatwym dostępem do sieci internetowej węzeł zlikwidowano. Jedna z jego anten została wykorzystana do pracy digi APRS SP7PFD-15 - systemu ustalania pozycji stacji ruchomych i stałych opartego na technice krótkofalarskiej Packet Radio, który został uruchomiony po wyłączenie węzła SR7DST. W tym okresie działalności w klubie przeszkolono wielu adeptów krótkofalarstwa, uczniów szkół średnich z terenu miasta. Klub wielokrotnie odwiedzał poseł na sejm Józef Szczepańczyk SQ7EQL, który jest wielkim sympatykiem krótkofalarstwa.

2008 rok to kolejna zmiana zarządu klubu. Kierownikiem został wybrany Stanisław Becher SP7CXV www.sp7cxv.cba.pl. Nawiązaliśmy współpracę z sekcjami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miejskim. Z własnych funduszy dokonaliśmy wymiany starej radiostacji TS-510 na transceiver firmy ICOM IC-735. Przy jego pomocy i podłączonego do radiostacji przez interface komputera uzyskaliśmy możliwość pracy w zakresach krótkofalowych telegrafią, fonią oraz emisjami cyfrowymi. Umożliwiło nam to prowadzenie pełnej działalności klubowej na pasmach, szkolenia, nawiązywanie dalekich łączności, pracę pod znakami okolicznościowymi. Na mocy uchwały Zarządu Głównego PZK 22 listopada 2008 roku klub został wyróżniony Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców. W 2010 roku dzięki pomocy naszego klubowego kolegi Darka SP7DPT, powstała ta skromna strona internetowa, której administracją zajmują się Stanisław SP7CXV i Krzysztof SP7MFR zamieszczając informacje i zdjęcia z działalności SP7PFD.

Klub jest sekcją Domu Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i nie mógłby działać w dotychczasowym kształcie bez zrozumienia i pomocy ze strony kierownictwa Spółdzielni oraz Kierownika Domu Kultury przy SSM Pana Ryszarda Wróbla i obecnie Pani Kierownik Beaty Wiśniewskiej. 

Additional information